Giraffen skapar fred

Giraffen skapar fred

Här handlar det om att kommunicera från hjärta till hjärta. Giraffen har det största hjärtat bland landlevande djur. Giraffen får symbolisera Non Violent Communication (NVC) för att den har så stort hjärta men även för dess långa hals så att situationer kan ses ovanifrån med större perspektiv.

Omställning Järbo bjöd in Ylva Berglund till uppskattad kurs i NVC, eller Giraffspråket som det också kallas. Kursdeltagarna fick bli medvetna om sina behov och känslor, att förmedla dessa till andra och bemöta människor som tycker annorlunda än man själv.
-Kraften som driver dig framåt är att få dina behov uppfyllda. Giraffspråket bjuder in till dans med fokus på dina behov och den andras. Då skapas kontakt och gemenskap, förklarar Ylva Berglund, kursledare.
-Om jag ändrar på hur jag säger saker kan jag påverka relationer och en situation, säger Margareta Lindblad som var en av deltagarna. När jag blir upprörd eller irriterad nästa gång vill jag hejda mig och i stället för att anklaga använda NVC:s ledord “observation”, “känsla”, “behov” och “önskemål”.
-Det är en bra utgångspunkt för analys, tycker Margareta.

I Ylvas familj utgår barnen från att deras behov är lika värda som de vuxnas, och konkurrens mellan syskonen saknas.
-Trygga barn är de barn som blir förstådda, respekteras och delaktiga i att skapa strategier som kan tillgodose deras behov, säger Ylva.
I Ylvas arbete som psykolog på BVC lär hon ut NVC till föräldrar. Utgångspunkten är att barnen gör vad de gör av en bra anledning. Nyfikenhet och tålamod stärks och kommunikationen går lättare.

Ylva vill skapa fred på jorden.
-Jag tror att vägen dit går genom fred inom var och en av oss. Det lättaste sättet att nå fred inom sig själv är att växa upp i en trygg miljö där man blir helt respekterad och lyssnad på, säger Ylva. Ofta blir sättet att kommunicera den viktigaste anledningen till bråk, missförstånd, konflikter och krig. NVC är redan stort i världen och används i små sammanhang som vid individualterapi ända till medling mellan krigförande länder.
-Jag skulle vilja att NVC ges till alla vuxna som har barn eller jobbar med barn. Med NVC som grund hos alla har vi fred på jorden, det är jag övertygad om, säger Ylva.
-Intresset är stort för utbildning inom kommunikation och workshopen var mycket uppskattad, berättar Elisabeth Blomgren, ordförande i föreningen Omställning Järbo. Omställning Järbo planerar att arrangera ännu en workshop i NVC till våren.

Petra Smyth