Kuxabladet nummer 125

Vecka 34, 2017
Veckans profil: Gösta Larsson