Kuxabladet nummer 66

Vecka 44, 2014
Ockelbo, Järbo, Högbo
Profil: Anton Arkesjö